2009. június 30., kedd

2009. június 30., kedd

SZIASZTOK!

Nagy örömünkre szolgál, hogy ezennel elindul a mi oldalunk is!
Lelkes csepeli és erzsébeti családok vagyunk, akik elhatározták, hogy elindulnak azon a csodálatos és izgalmas úton, amit egy Waldorf intézmény alapítása nyújt. Ha szeretnél csatlakozni, ha szeretnéd gyermekednek ezen bánásmód ajándékát megadni, keress meg minket!


Milyen óvodát és iskolát szeretnénk?

• amely a Waldorf pedagógiát alkalmazza.
• amelyben megvalósul a környezettudatosságra nevelés.

• amelyben fontos szerep jut az egészség megőrzésének
• a test szintjén a táplálkozásnak,
• az egészséges gyógymódoknak és a mozgásnak,
• a lélek ápolásának,
• a szellem táplálásának.
• amely egyben élettér is a családok számára.

A Waldorf-pedagógia a gyermek teljes emberi méltóságát, a felnőttel egyenrangú szellemi individualitásának szabadságát tiszteli.

Az óvoda vagy iskola egésze mint értelmes, áttekinthető világ veszi körül a gyereket úgy, hogy a kisgyerekkor sajátos képességei (teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos tanulás, fantáziadús játék stb.) érvényesülhessenek.

A pedagógus figyelmes, szeretetteljes együttélést vállal a gyerekekkel, biztosítja számukra az egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet.
Jó minőségű testi, lelki és szellemi táplálékokkal erősíti a gyermek belső aktivitását, individuális fejlődését differenciált módon segíti, és felvállalja a minden fejlődéssel együtt járó kríziseket is. Tudván, hogy egy jó, védett gyermekkor az egész életre felkészít.
A nevelés célja: a gyermek fejlődő belső világát védeni, ápolni és erősíteni, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív legyen, képessé váljon arra, hogy környezetét emberségesebbé tegye.

A program Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf pedagógián alapszik. Alapelve az óvodáskorra jellemző utánzásos tanulás, ami az óvónők mintaképül szolgáló tevékenysége által fejlődik ki a gyermekek szabad játékában.
Az óvónő lehetőséget ad arra, hogy a gyermekben működő természetes erők szabadon fejlődjenek a különböző tevékenységek által. 


Az óvoda életét meghatározza a hagyományos családi háztartás tevékenységköre. Az óvodai csoportokban a gyerekek élő közösséget képeznek, amiben minden személyiség kibontakoztatására szükség van, ezek a folyamatok ébresztik fel a gyermek szociális érzékelő képességét.

A Waldorf óvodai csoport vegyes életkorú. A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok vissza-visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban, ezzel nyújtva jelentős érzelmi biztonságot a gyermeknek. Havonta általában egy témakörrel találkoznak a gyerekek, egy időszak mindig ünneppel zárul. Az ünnepet hosszabb készülődés előzi meg, ami egyben a napi tevékenységek tartalmát is megadja.

A Waldorf óvodai programot ajánljuk mindenkinek aki azonosulni tud és akar a Waldorf-pedagógia alapelveivel és célkitűzéseivel.
A szülők és az óvoda pedagógusai kölcsönös együttműködést ajánlanak fel – a gyermek fejlődésének érdekében – egymásnak, és fogadnak el egymástól. Közös utat vállalnak fel, s azt is, hogy ebben a folyamatban ők maguk is fejlődnek.
A Waldorf-óvoda a gyermek érettségi szintjét veszi figyelembe az óvodai felvételkor és az iskolakezdés időpontjának meghatározásakor; az óvodaérettség általában a gyermekek negyedik, az iskolaérettség a hetedik életévükben következik be.

A Waldorf-pedagógia fontosnak tartja, hogy a családok közösen viseljék az óvoda anyagi terheit, szociális lehetőségeik arányának megfelelően. Alapelv az, hogy a gyermek felvételéről döntő óvónő kizárólag a pedagógiai szempontokat veszi figyelembe a felvételnél, anyagi okok miatt senki sem kerülhet hátrányba.Fontos, hogy a szülők igényeljék gyermekük számára a Waldorf-pedagógiát. Akarjanak és tudjanak együttműködni a csoportvezető óvónővel.Az óvoda finom átvezetés a családi életből az iskolai életbe, ahol hasonló elvekkel, módszerekkel, bánásmóddal folyik az "oktatás".


"Fejemtől a lábamig
Isten képe vagyok.
Szívemtől a kezemig
Érzem Isten leheletét.
Ha szóra nyitom a számat,
Isten akaratát követem.
Őt látom mindenben,
Apámban és Anyámban,
minden kedves emberben,
kőben és fában,
állatban és növényben.
Ezért nem félek semmitől,
hanem szeretem, ami körülvesz."

KÖSZÖNET

A képekért köszönettel tartozunk a Rákosmenti Waldorf Iskola honlap készítőinek.
Az oldal nagy részét waldorf iskolák internetes oldalai segítségével fogalmaztuk meg.
A grafika Czeglédi Zsuzsi  munkája. 
Waldorf óvoda és iskola a dél-pesti régióban. Design by Pocket